تعاونی های رسمی و غیرثبتی کسب و کار

تعاونی، مشارکتی است که عده‌ای از افراد با ویژگی ها و علایق مشابه برای دستیابی به منافع مشترک انجام می دهند و در حقیقت به یکدیگر کمک می‌کنند. در این نوع تعاونی اعضا در فرایند تولید کنار یکدیگر کار می کنند و هر کسی به اندازه کاری که انجام می دهد سهم خواهد داشت.

کسب و کارهای خرد برای ورود به بازار بزرگتر و جذب مشتری بیشتر نیاز دارند بین افرادی که در یک زمینه مشخص کار می کنند هماهنگی هایی ایجاد شود تا بتوانند تولید بیشتر داشته باشند. از طرفی، افراد زیادی در محلات کم برخوردار هستند که چنانچه در مسیر توان افزایی قرار گیرند، ظرفیت های آنها شکوفا شده و می توانند در بهبود شرایط خود و محیط اجتماعی موثر باشند.

ماموریت بنیاد سپهر توانمندسازی از مسیر کسب وکار است و در فرآیند کارهای گروهی، توانمندسازی تسهیل شده و موثرتر انجام می شود.

راه اندازی تعاونی های رسمی و غیر ثبتی کسب و کار مزایای زیر را برای گروه هدف دارد:

  1. تمرین کار گروهی
  2. ارتقا مهارت های فردی و اجتماعی
  3. توانمندسازی و ارتقا ظرفیت های فردی و گروهی

شناسنامه تعاونی های رسمی و غیرثبتی کسب و کار
فایل pdf با اندازه 180 کیلوبایت