حمید نوحی
حمید نوحی
عضو هیئت امنا

حمید نوحی متولد اردیبهشت ۱۳۲۳ و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران است. و از سال ۱۳۹۲ با سپهر همراه شده و عضو هیات امنای بنیاد است. توسعه ی بوم آورد و معماری بومی از جمله علایق آقای نوحی هستند.