عصمت صبیانی
عصمت صبیانی
عضو هیئت مدیره

عصمت صبیانی متولد فروردین ۱۳۴۷ فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و بازنشسته ی آموزش و پرورش است که از سال ۱۳۹۶ با سپهر همراه شده و عضوهیات مدیره ی بنیاد است. خانم صبیانی ارتباط صمیمی با دانش آموزانش را حتی سال ها بعد از فارغ التحصیلی حفظ کرده و این اخلاق مداری، بارزترین ویژگی اوست.