مرجان ملائی سنگلجی
مرجان ملائی سنگلجی
عضو هیئت امنا

مرجان ملائی متولد بهمن ۱۳۶۰ فارغ التحصیل کارشناسی بهداشت محیط و کارمند وزارت نفت است. خانم ملائی از سال ۱۳۹۲ با سپهر همراه شده و از اعضای هیات امنای بنیاد است.