بنیاد توسعه فرهنگی سپهربنیاد توسعه فرهنگی سپهر

طرحهای اجرا شده

طرح افلاطون

ایده‌ی اصلی افلاتون بسیار ساده است؛ کودکان در کنار هم تجارب مشترکی کسب می‌کنند. آن‌ها توانمند می‌شوند تا به خود و دوستانشان احترام بگذارند، فعالیت‌های گروهی خودشان را سامان دهند، منابع طبیعی و مالی را بشناسند و با همدیگر پس‌انداز کنند. هدف‌گذاری و برای اقدامی اجتماعی یا مالی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کنند تا بتوانند عاملان تغییر در محیط زندگی خودشان باشند. با شهاب سنگ افلاتون که از فضا آمده هم بیشتر آشنا خواهید شد.

بچه‌ها دارای استعدادهای پنهان عظیمی هستند. آنها می‌توانند قضاوت کنند، مستقل عمل کنند، دیگران را رهبری کرده و یا به عنوان عضوی از یک تیم کار کنند. این مهارت ها علیرغم اینکه می‌توانند در آینده بچه ها و حتی جهان تاثیرگذار باشند، اغلب توسعه نیافته و یا کشف نمی‌گردند.

افلاتون بدنبال استفاده از بازده زمانی آغازین زندگی بچه‌هاست و می‌خواهد آنان چنان تجربه‌ی آموزشی را داشته باشند که با پول و تغییر اجتماعی ارتباط مثبتی را پیدا کنند. دوره‌ی کودکی زمان ارزشمندی است که در طول آن اکتشاف، آموزش و شکل گرفتن شخصیت از پدیده های کلیدی هستند. افلاتون با آموزش مهارت های اولیه مالی و اجتماعی و فراهم ساختن امکان تجربه عملی، امیدوار است بچه ها نسبت به خودشان و استعداد ایجاد تغییر در زندگی خود و دیگر انسانهای اطرافشان به خودباوری برسند.

آموزش‌های افلاتون به طور موازی در دو زمینه‌‌ی اجتماعی و اقتصادی پیش می‌رود. این آموزش‌ها بر پنج محور اصلی استوارند:

  1. شناخت و کشف خود:افلاتون اعتماد به نفس و فهم کودکان را از طریق کمک به کشف استعدادها و ویژگی‌های شخصی آن‌ها افزایش می‌دهد.
  2. حقوق و مسئولیت‌هاروش کودک‌محور افلاتون، کمک می‌کند تا کودکان حقوق خود را بشناسند، برای رسیدن به آن‌ها ایستادگی کرده و مسئولیت خود را در قبال این حقوق درک کنند.
  3. پس انداز و خرجافلاتون به کودکان برای کشف ارزش پول، امکانات و محیط پیرامونشان کمک می‌کند و آن‌ها را برای آنکه به طرزی هوشمندانه، منابع پولی و غیرپولی خود را مدیریت کنند، تجهیز می‌کند.
  4. برنامه‌ریزی و بودجه‌بندیافلاتون به کودکان این توانایی را می‌دهد که قدم‌هایشان را برای رسیدن به هدفی که برای خودشان مشخص کرده‌اند، استوار کنند و به آن‌ها یاد می‌دهد که چگونه تفکر رو به جلو داشته باشند برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کنند.
  5. اقدام اجتماعی و مالیافلاتون کودکان را ترغیب و تهییج می‌کند که برای بهبود جوامع خود، اقدامات خود را در سازمان‌های کوچک مالی یا اجتماعی سازماندهی کنند.

این طرح در ایران توسط شرکت مهندسی مشاوران تعالی سازان اجرا می شود و قرار است در تابستان 95 در قاین توسط بنیاد توسعه فرهنگی سپهر اجرا گردد.