بنیاد توسعه فرهنگی سپهربنیاد توسعه فرهنگی سپهر

طرحهای در دست اجرا

پروژه اتاق کارآفرینی مدارس

این طرح در سال تحصیلی 94-95 در سطح 6دبیرستان و هنرستان شهرستان قاین در حال برگزاری است و جشنواره طرح اتاق کارآفرینی مدارس نیز در مرداد ماه 95 همرمان با روز کارآفرینی در این شهر برگزار خواهد شد.

پروژه توسعه گردشگری روستایی اجرای پایلوت در روستای کره

این پروژه با هدف توسعه گردشگری روستایی، کمک به تامین معیشت روستائیان و احیای زندگی در روستا در حال اجراست. در این پروژه روستای کره به عنوان پایلوت اجرا انتخاب شده است تا بتوان زمینه جذب گردشگر را در آن فراهم کرد.

برای اجرای این پروژه توانمند سازی روستائیان جامعه هدف و فراهم کردن اقامت گاه های روستایی به منظور میزبانی از گردشگران در دستور کار قرار دارد. همچنین ارتباطاتی با نهادهای دولتی برای بهره گیری از ظرفیت های پشتیبانی و تسهیلاتی طرح برقرار شده است.

بیشتر بخوانید