بنیاد توسعه فرهنگی سپهربنیاد توسعه فرهنگی سپهر

طرحهای اجرا شده

طرح اتاق کارآفرینی مدارس

«طرح اتاق کارآفرینی مدارس» به دنبال آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد عملی در مدارس است و در قالب آن برنامه های مختلف ترویجی، آموزشی، مشاوره ای و اجرایی در مدارس اجرا می شود و به دنبال آن است که نگرش کارآفرینانه و خلاقانه را در بین جامعه دانش آموزی ترویج دهد تا دانش آموزان این نکته را فرا بگیرند که در هر مرحله از آموزش باید به دنبال این باشند که ایده های خلاقانه ای را برای راه اندازی کسب و کار در ذهن داشته باشند.

بیشتر بخوانید

طرح آگاه سازی زنان خانه دار از بیماری های مزمن

این طرح به منظور آگاه سازی جامعه هدف از بیماری های مزمن به ویژه سرطان تهیه و تدوین شده است تا از گسترش بیماری های صعب العلاج در زنان پیشگیری کند. با این تصور که فقدان آگاهی زنان خانه دار می تواند زمینه ساز بیماری هایی باشد که ضمن کاستن توان جسمی آنها زمینه ای برای فقلر خانواده را هم فراهم کند. این طرح رویکرد پیشگیرانه داشته و به دنبال تغییر در سبک زندگی زنان خانه دار است.

بیشتر بخوانید

طرح افلاطون

ایده‌ی اصلی افلاتون بسیار ساده است؛ کودکان در کنار هم تجارب مشترکی کسب می‌کنند. آن‌ها توانمند می‌شوند تا به خود و دوستانشان احترام بگذارند، فعالیت‌های گروهی خودشان را سامان دهند، منابع طبیعی و مالی را بشناسند و با همدیگر پس‌انداز کنند. هدف‌گذاری و برای اقدامی اجتماعی یا مالی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کنند تا بتوانند عاملان تغییر در محیط زندگی خودشان باشند. با شهاب سنگ افلاتون که از فضا آمده هم بیشتر آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید