توسعه بوم آورد محلی

توسعه بوم‌آورد به معنای استفاده از امکانات و استعدادهای محلی برای توسعه متعادل و عادلانه یک محله است. در این پروژه یک محله یا روستا انتخاب شده و خدمات بنیاد به صورت متمرکز در آن محله اجرا می شود. در این پروژه، بر پایه‌ی اصول ارزیابی مشارکتی، نیازها شناسایی و با کمک دارایی‌ها و فرصت‌های مشخص شده در جهت بهبود معیشت مردم محلی خدماتی ارائه می‌شود. در این رویکرد تاکید ویژه‌ای بر توسعه‌ی کسب وکارهای خرد یا بسترسازی برای توسعه آن وجود دارد.در این زمینه، بنیاد تاکنون تجربه‌هایی در زمینه توسعه گردشگری پایدار روستایی در روستای کُره، احیاء هنر بخارادوزی در روستای باراز و همچنین توسعه محلی در روستای زول، را داشته است.