حمایت تحصیلی بنیاد آراسته

طبق تماسی که با آقای توکلی مدیر داخلی موسسه آراسته گرفته شد تصمیم بر این شد که برای نیمه دوم سال چند نفر از دانشجویان و دانش آموزان مستعد و مستمند معرفی شود که در آبان ماه ۱۲ پرونده تکمیل و با مدارک لازم از طریق پست به موسسه آراسته فرستاد شده .

در طول این مدت چند تماس با موسسه آراسته چه پیامی و چه تلفنی برقرار شد که هنوز طبق گفته آقای توکلی هیچ کدام از پرونده ها مورد بررسی قرار نگرفته است ، به دو دلیل ۱_  زیادی پرونده ها از کل ایران ۲_ تقریبا پرونده های خراسان جنوبی و علی الخصوص قاین بیشتر از حد معمول شده است ، امید است که این پرونده ها در سال جاری مورد بررسی قرار گیرد .

در این راستا دو مورد از پرونده های دانشجویان دوباره مورد بررسی قرار گرفته و مدارک مورد نیاز را فرستاده شده است .

در ضمن قرار بود در سال ۹۷ از طرف موسسه آراسته بازدیدی از خراسان جنوبی داشته باشد که گویا هنوز انجام نگرفته است .

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲ و ۳ اسفند موسسه آراسته برای کل مددجویان در سراسر ایران جشن بزرگی را در تهران برگزار کرده که گزارش هنوز به دست ما نرسیده است .

در کل طبق یک بررسی کل معرفی شدگان به آراسته از وضعیت موجود راضی هستند .

 

تعداد معرفی شده گان تعداد پذیرفته شده گان
دانشجو دانش آموز دانشجو دانش آموز
۳۲ نفر ۳ نفر ۲۰ نفر ۲ نفر