خرید بلیط مستند رویای آب

 

“رویای آب” مستندی است که داستان یک استارت آپ در قائن را روایت می کند و سعی دارد برای بحران کم آبی راه حلی بیابد. زعفران محصول اصلی کشاورزی قائن است و به این دلیل که کمترین میزان آب را در بین محصولات کشاورزی مصرف می کند، آن را قهرمان سازگاری با بی آبی می خوانند.اما اکنون این قهرمان درمعرض قربانی شدن است.

بحران کم‌آبی هرروز شدیدتر می‌شود و منابع آبی به علت خشک‌سالی و یا استفاده نادرست به مرز هشدار رسیده‌اند.“رویای آب” یکی فیلم مستند است که داستان یک استارت آپ در “قائن” خراسان جنوبی را روایت می‌کند که سعی دارد برای بحران کم‌آبی راه‌حلی بیاید. زعفران محصول کشاورزی اصلی قائن است و آن را قهرمان سازگاری با بی‌آبی می‌خوانند چون کمترین میزان آب را در بین محصولات کشاورزی مصرف می‌کند. “محمد قائم پناه” با همراهی برادرش حمزه، عمویش و سیامک خرمی یک سایت ایجاد کرده‌اند تا کشاورزان زعفران کار قائن بتوانند محصولشان را به صورت مستقیمبه دست مصرف کنندگان خانگی برسانند. این یاعث افزایش درآمد کشاورزان شده و آنها را از کشت غیرضروری محصولات  دیگر که آب بیشتری مصرف می‌کنند منصرف می‌سازد.

 

رزرو آنلاین بلیط: