هدف، ماموریت و چشم انداز سپهر

ماموریت سپهر

ماموریت سپهر حمایت از جوانان و بانوان مستعد به منظور شکل گیری کسب و کارهای خرد و ترویج فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی در محدوده استان خراسان جنوبی و شهرستان قاین است تا در مسیر توانمندسازی قرار گیرند.
نیاز و مساله جامعه:
ما در سپهر معتقدیم جامعه با این مشکل اساسی مواجه است:
۱- فقدان روحیه خویش فرمایی، خوداتکایی و تلاش و پشتکار
۲- ضعف روحیه کارآفرینی و نوآوری در بین جوانان
۳- ضعف مهارت های نرم در بین جوانان
۴- نبود نهادهای پشتیبانی کننده کسب و کارهای خرد در قالب ارائه خدمات کامل پشتیبانی و نه صرفا پرداخت تسهیلات
۵- بی انگیزگی مزمن جوانان برای شروع کسب و کار
سپهر با توجه به نیازهای فوق در بین نوجوانان و جوانان در قالب طراحی محصولات کاربردی سعی دارد در دو بعد ترویجی و پشتیبانی به جامعه هدف خود خدمات ارائه دهد. سپهر در بعد ترویجی محصولاتی برای ایجاد علاقه، افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه نسبت به موضوع کسب و کار در بین ذی نفعان اصلی خود طراحی خواهد کرد و در بعد پشتیبانی خدمات آموزشی، مشاوره، تسهیلگری برای افراد واجد شرایط برای ورود به کسب و کارهای خرد فراهم می کند.
ماموریت سپهر ایجاد علاقه، انگیزه و افزایش آگاهی ذی نفعان درباره فرهنگ کار و تلاش و پشتیبانی از فعالان کسب و کارهای خرد خواهد بود.

خدمات سپهر در بعد ترویجی

– ایجاد انگیزه از طریق آشنایی با روایت های مختلف کسب و کار با پخش فیلم های مستند صاحبان موفق کسب و کار در قالب پخش فیلم، تولید فیلم های مستند، مسابقه عکاسی،
– دیدار با صاحبان کسب و کار موفق و ناموفق

خدمات سپهر در بعد پشتیبانی از فعالان کسب و کارهای خرد

– ارائه یا تسهیل دسترسی به خدمات آموزشی مهارت های فنی تکمیلی،
– ارائه یا تسهیل دسترسی به خدمات آموزشی مهارت های نرم
– مشاوره برای راه اندازی و توسعه کسب و کار
– مربی گری و منتورینگ کسب و کار
– توان افزایی از طریق ایجاد کسب و کارهای گروهی

چشم انداز سپهر

ما می خواهیم در ایجاد جامعه ای فعال از نظر اقتصادی اثرگذار باشیم به این معنا که جوانان صاحب ایده، با انگیزه و دارای مهارت های فردی و تخصصی داشته باشیم که از هر فرصتی برای شروع کسب و کار بهره می گیرند و بنیاد سپهر نیز یک نهاد تخصصی، خوشنام، حرفه ای و فعال در زمینه ترویج کارآفرینی در بین نوجوانان و جوانان و یک نهاد تخصصی و پشتیبان کسب و کارهای خرد در استان خراسان جنوبی باشد.

هدف سپهر

کمک به تغییرات اجتماعی با رویکرد توانمند سازی و توسعه کسب و کار و کار آفرینی به منظور تحقق توسعه بوم آورد در بین ۵۰۰ نفر از جوانان، زنان و نوجوانان استان خراسان جنوبی تا سال ۱۴۰۲

ارزش های سازمانی سپهر