کوثر دشتگرد
کوثر دشتگرد
کارشناس جذب مشارکت ها

کوثر دشتگرد متولد تیر ۱۳۷۹ دانشجوی روانشناسی دانشگاه بیرجند است. که از سال ۱۳۹۸ با سپهر همراه شده و کارشناس جذب مشارکت های بنیاد است. خانم دشتگرد به شعر و موسیقی و نیز در بین پروژه های بنیاد به اتاق کارآفرینی و کتابخانه سیار علاقه دارد.