مطالب مرتبط با: بنیاد توسعه فرهنگی و توانمند سازی سپهر
نشست سالانه مجازی بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر
نشست سالانه مجازی بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

  نشست سالانه مجازی بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر با حضور حامیان و همنوردان با هدف ارائه گزارش عملکرد و شفافیت   🗓در تاریخ چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۲۱ تا ۲۲ 👈لینک ورود به جلسه: http://bbb.buqaen.ac.ir/b/karafarini پس از ورود اسم خود را نوشته و روی join کلیک کنید. 👈همچنین پخش زنده از […]