کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در دی  ۱۳۹۹ در جلسه هیات مدیره تصمیم به راه اندازی مرکز توانمندسازی و کتابخانه سیار گرفت. طی صحبتی که با حامیان کردیم، قرار شد هزینه کامل خودرو «کارا دوکابین» به  مبلغ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال پرداخت شود. در اسفند ۱۳۹۹ خودرو به نام بنیاد خریداری شد.

در  خرداد ۱۴۰۰ تصمیم به برگزاری پویش برای تامین هزینه خرید کتاب و همچنین تجهیز کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار گرفتیم و در ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ پویش را شروع کردیم. این پویش به دلیل جمع نشدن مبلغ مورد نظر تا تاریخی که اعلام کرده بودیم شکست خورد، با این حال توانستیم با تعداد ۲۳ حامی مبلغ ۸۶٫۴۸۴٫۰۰۰ ریال راجمع آوری کنیم.

با این مبلغ تعداد ۴۰ جلد کتاب برای کتابخانه سیار تهیه شد.

همزمان با هفته جهانی کارآفرینی و هفته کتاب و کتاب خوانی، کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق در تاریخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ را افتتاح کردیم.