ارتباط با سپهر

خراسان جنوبی، قائن، خیابان جانبازان ۱۲، (کوچه محله پایین)، پلاک ۲۸
کد پستی:  ۹۷۶۱۸۵۳۳۴۸
تلفن:
۰۵۶-۳۲۵۲۳۷۶۰
۰۵۶-۳۲۵۳۰۹۰۱
تلفن همراه:
۰۹۱۵۵۶۶۵۲۵۹