ترویج کارآفرینی و کسب و کار (کارباش)

پروژه‌ی کارباش با هدف ترویج فرهنگ کار و تلاش و آشنایی با کارآفرینان موفق راه‌اندازی شده است. رویکرد ترویجی باعث ایجاد انگیزه، علاقه، آگاهی و ایجاد دغدغه در مخاطبان می‌شود، همچنین فرصتی را برای افراد ایجاد می‌کند که نگرش‌شان نسبت به آینده و کسب‌وکار تغییر کند. در این پروژه رویدادهای مختلفی نظیر نشست‌های دانشجویی، مسابقه عکس و مسابقه نقاشی برگزار می‌شود.

اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی کشورها است چرا که بیکاری یکی از بزرگترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را برهم می زند و باعث ایجاد بحران های اجتماعی، اقتصادی می گردد. یکی از ریشه های این مشکل عدم جدیت و روی آوری جوانان به کسب و کار و خویش فرمایی است که ناشی از بی انگیزگی، عدم علاقه، آگاهی  و… است و بخشی هم ریشه های فرهنگی دارد.

به نظر می رسد جوانان  و زنان برای ورود به فرایند کسب وکار و کارآفرینی با مسائل زیر رو به رو هستند:

  • عدم آگاهی کامل نسبت به فرصت های کسب و کار
  • عدم آشنایی کافی با بازار کار و اکوسیستم کسب و کار و کارآفرینی
  • اعتماد به نفس پایین بانوان مستعد مناطق حاشیه شهر و روستایی
  • نداشتن انگیزه کافی جوانان برای ورود به بازار کسب و کار
  • عدم آشنایی با فرصت های کسب و کار

شناسنامه ترویج کارآفرینی و کسب و کار
فایل pdf با اندازه 319 کیلوبایت