مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

یکی از مهمترین مسائل کشور ما با جمعیت نسبتاً جوان افزایش نرخ بیکاری و از رونق افتادن تولید است. طبق تحقیقات انجام شده، یکی از راهکارهای حل این مشکل، راه اندازی کسب و کارهای کوچک است. در بین کسب و کارهای کوچک و متوسط، کسب و کارهای خانگی به علت مزیت هایی که دارند به سرعت توسعه یافته و سهم به سزایی در کاهش نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. کسب و کارهای خانگی از نظر ایجاد شغل، نوآوری در عرضه محصول یا خدمات، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع و اقتصاد هر کشور می شوند. این نوع کسب و کارها می تواند به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی عمل کند و زمینه مناسبی برای کسب درآمد باشد.

هر کسب و کاری برای شروع نیاز به پشتیبانی های مختلفی دارد به نظر می رسد صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی از جهت زندگی حرفه ای با مسائل زیر رو به رو هستند:

  • فقدان آموزش مهارت های مدیریتی کسب و کار (بازاریابی، مشتری مداری و…)
  • عدم آشنایی کافی با بازار فروش
  • چالش در گسترش کسب و کار
  • عدم حمایت های مالی خرد جهت ارتقا و توسعه کسب و کار
  • عدم مشاوره در زمینه تولید، ارتقا و طراحی محصول

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی بنیاد سپهر در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به کسب وکارهای خرد و مشاغل خانگی فعالیت دارد. در این مرکز خدمات زیر ارائه می‌شود:

  • آموزش و مشاوره مهارت‌های مدیریت کسب وکار
  • آموزش و مشاوره مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای
  • پیدا کردن بازار فروش
  • مشاوره و تسهیلگری برای طراحی و ارتقاء کیفیت محصول

شناسنامه مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی
فایل pdf با اندازه 444 کیلوبایت