دوره توانمند سازی گروه های همیار بهزیستی استان خراسان جنوبی

از ابتدای سال ۱۳۷۹ گروه های همیار در بهزیستی تشکیل و راه اندازی شده است. گروه های همیار یکی از عمده ترین راهکار های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار است این گروه ها متشکل از ۵ الی ۷ نفر از زنان و دختران سرپرست خانوار هستند که در زمینه های مختلف به فعالیت و تولید می پردازند . توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و اعضاء خانواده آنها از طریق آماده سازی شغلی طی فرایندی که در آن مددجویان جویای کار با توجه به شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود به منظور ورود به شغل و حرفه مورد نظر آموزش های لازم را کسب می نمایند،صورت میگیرد.

در آذر ماه ۱۳۹۷ به دنبال انعقاد قرارداد با اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی فرصتی فراهم شد تا دوره توانمند سازی گروه های همیار زنان سرپرست خانوار اجرا شود . مکاتبات اولیه با معاونت امور اجتماعی استان جهت تامین بودجه و جزئیات طرح صورت گرفت و در دی ماه ۹۷ با هماهنگی معاون امور اجتماعی استان عملیات اجرائی طرح آغاز شد .

دوره توانمند سازی گروه های همیار زنان سرپرست خانوار برای ۲۷ گروه (۱۶۰نفر ) از زنان سرپرست خانوار درآذر، دی و بهمن ماه ۹۷ و اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار شد . دوره ی آموزشی گروه های همیار به منظور آگاه سازی وتوانمند سازی فعالان این حوزه درقالب ۵ کارگاه آموزشی ،بازدید از مراکز کسب و کار و دیدار با کارآفرینان و طرح های مشاوره ای  برای ۵ شهرستان هدف طرح برگزار شد . بهبود اشتغال و توانمند سازی شغلی زنان سرپرست خانوار از جمله مهم ترین دستاورد های طرح هستند.

طرح توان افزایی گروه های همیار بهزیستی خراسان جنوبی با اجرای یک برنامه پیوسته آموزشی و مشاوره ای اجرا شد  و در آن سعی شد آموزش های مورد نیاز این گروه ها ارائه و مشاوره هایی به منظور تحقق دستاورد های آموزشی اجرا شود. این پروژه بخشی از فرایند توانمند سازی گروه های همیار بهزیستی است که باید تداوم داشته باشد. آموزش اولین و مهمترین اقدام برای توانمند سازی گروه های هدف است اما تنها اقدام نمی تواند باشد. زمانی می توان به توانمند سازی گروه های هدف بهزیستی و در اینجا گروه های همیار امید بست که مجموعه ای از اقدامات به صورت پیوسته و هدفمند برای این گروه اجرا شود.

در این پروژه نتایج زیر از کار با گروه های همیار بهزیستی خراسان جنوبی به دست آمد:

  • شناسایی بانوان و گروه های مستعد
  • آموزش اولیه مفاهیم کسب و کار و افزایش سواد کارآفرینی افراد
  • شناخت مشکلات و چالش ها و پیگیری برای رفع آن چالش ها
  • گروه هایی که نیروهای جوان در اختیار داشتند قدرت رشد بیشتری نشان می دادند