همکاری با سپهر

اگر تمایل به همکاری با بنیاد دارید، فرم زیر را تکمیل کنید. این همراهی و همنوردی برای ما بسیار ارزشمند خواهد بود.

  • انواع فایل های مجاز : pdf, docx, doc, jpg, png.