کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق

کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق یک مرکز توانمندسازی سیار با ۱۸۳۶ جلد کتاب در حوزه توان‌افزایی و کارآفرینی است. این کتابخانه ۵۳۶ عضو دارد و ماهانه به ۱۵ محله شهری و روستایی خدمات ارائه می‌دهد. این خدمات شامل امانت کتاب، مطالعه‌ی گروهی، پخش فیلم، اجرای نمایش، قصه‌خوانی، شعرخوانی و برگزاری مسابقه‌های مختلف است.

در مسیر اجرای پروژه های توانمند سازی و توسعه ای که در مناطق مختلف استان خراسان جنوبی داشتیم با مسائل زیر در زمینه آموزش و توانمندسازی در مناطق کمتر برخوردار مواجه شدیم:

  • عدم دسترسی عادلانه همگان به منابع آموزشی و توانمند سازی است. پایین بودن سرانه فضاهای فرهنگی و کتابخانه ها را در استان خراسان جنوبی شاهد هستیم به گونه ای که پراکنش ناموزون جمعیتی و به تبع آن پراکنش نامطلوب امکانات به ویژه امکانات فرهنگی باعث شده است مناطق محروم، محرومیتشان از جنس فقدان منابع و امکانات باشد و کمتر فرصت دسترسی به فضا های فرهنگی را داشته باشند.
  • عدم دسترسی افراد مستعد و با ظرفیت به منابع آموزشی هست به گونه ای که آموزش و توانمند سازی افراد ساکن در مناطق جمعیتی پراکنده کمتر مورد توجه قرار گرفته و لذا با چالش عدم توانمند سازی افراد مستعد مواجه هستیم.
  • فقدان منابع آموزشی جدید شامل کتاب، فیلم، مستند و سایر ابزار های آموزشی به روز در مناطق کمتر برخوردار است به گونه ای که منابع موجود یا اندک و یا بی کیفیت است.
  • این است که فضاهای آموزشی و فرهنگی ثابت نمی تواند جذابیت لازم را برای جذب افراد مستعد داشته باشد، در مقایسه و با توجه به تجربه سپهر در راه اندازی دو کتابخانه سیار، فضاهای آموزشی سیار خود در ترویج موضوع بسیار اهمیت دارد.
  • فقدان منابع تخصصی با کیفیت شامل فیلم و کتاب در حوزه توانمند سازی است که بتواند ظرفیت های افراد مستعد را شکوفا کند.