گزارش های ویدئویی سپهر

در این قسمت ویدیوهای مربوط به محصولات و خدمات پروژه ها و گزارش عملکرد و فعالیت های بنیاد بارگذاری شده است.

با کلیک روی عنوان ویدیو، می توانید ویدیوی کامل را مشاهده کنید.