امینه سادات قاسم زاده
امینه سادات قاسم زاده
کارشناس روابط عمومی و جذب مشارکت ها

امینه سادات قاسم زاده متولد اردیبهشت ۱۳۷۵ و فارغ التحصیل کارشناسی حقوق است. که از سال ۱۳۹۵ داوطلب بنیاد بوده و اکنون کارشناس بنیاد است. خانم قاسم زاده برای وقت آزاد خود مطالعه ی کتاب و تماشای فیلم را در اولویت دارد و نیز در بین پروژه های بنیاد به کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار و نیز جذب و مدیریت داوطلبان علاقه ی بیشتری دارد.