حامد بلالی
حامد بلالی
عضو هیئت مدیره

حامد بلالی متولد مرداد ۵۰ و فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت دولتی، از اعضای هیات مدیره ی بنیاد که از سال ۱۳۹۸ با سپهر همراه شده است. آقای بلالی سال ها مدیر پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان قاین بوده و فعالیت های اثربخشی را در این حوزه داشته است.