سید محمدعلی صدر قاینی
سید محمدعلی صدر قاینی
عضو هیات امنا

سید محمدعلی صدرقاینی متولد خرداد ۱۳۶۶ و دانشجوی دکتری مهندسی برق مخابرات از موسسین بنیاد سپهر است. آقای صدر فعالیت در سازمان های مردم نهاد را از سال ۱۳۸۴ و در انجمن دانشجویان و دانش آموختگان ابوالمفاخر شروع کرده است که در ادامه با همراهی سایر دوستان منجر به تاسیس بنیاد سپهر شده است.