علی تقی زاده
علی تقی زاده
عضو هیات امنا و بازرس

علی تقی زاده متولد فروردین ۱۳۶۷ و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی است که از موسسین بنیاد بوده و از سال ۱۳۸۹ با سپهر همراه است. آقای تقی زاده از اعضای هیات مدیره ی بنیاد است و در حال حاضر در اداره ی ورزش و جوانان شهرستان قاین مشغول به کار است. وی همچنین مربی و داور کشتی، نجات غریق و عضو هیات ورزش های پهلوانی است.