فائزه سادات مهدوی
فائزه سادات مهدوی
تسهیلگر پروژه کارباش

فائزه سادات مهدوی متولد آذر ۱۳۷۸ و فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد است. که از سال ۱۴۰۰ به عنوان داوطلب با سپهر همراه شده و درحال حاضر کارشناس دفتر بنیاد است. خانم مهدوی به هنرهای دستی علاقه زیادی دارد و نیز در پروژه ترویج کسب و کار فعالیت می کند.