فرهاد فخیم زاده
فرهاد فخیم زاده
عضو هیات مدیره و خزانه دار

فرهاد فخیم زاده متولد آبان ۱۳۷۲ و کارشناس ارشد مهندسی انرژی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، که از سال ۱۳۹۳ به عنوان داوطلب با سپهر همراه شده است. آقای فخیم زاده به فعالیت در سازمان های مردم نهاد به صورت داوطلبانه علاقه دارد و همزمان با آغاز زندگی دانشجویی خود، کار داوطلبانه در سمن های دانش پژوهان، ابوالمفاخر و بنیاد سپهر را شروع کرده است. ایشان هم اکنون به تدریس در گروه مهندسی مکانیک و انجام امور کارآفرینی و توانمندسازی در دانشگاه بزرگمهر قائنات مشغول است.