امینه سادات قاسم زاده
امینه سادات قاسم زاده

امینه سادات قاسم زاده متولد اردیبهشت ۱۳۷۵ و فارغ التحصیل کارشناسی حقوق است. که از سال ۱۳۹۵ داوطلب بنیاد بوده و اکنون کارشناس بنیاد است. خانم قاسم زاده برای وقت آزاد خود مطالعه ی کتاب و تماشای فیلم را در اولویت دارد و نیز در بین پروژه های بنیاد به کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی […]

فائزه سادات مهدوی
فائزه سادات مهدوی

فائزه سادات مهدوی متولد آذر ۱۳۷۸ و فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد است. که از سال ۱۴۰۰ به عنوان داوطلب با سپهر همراه شده و درحال حاضر کارشناس دفتر بنیاد است. خانم مهدوی به هنرهای دستی علاقه زیادی دارد و نیز در پروژه ترویج کسب و کار فعالیت می کند.      

زهرا سادات صدر قاینی
زهرا سادات صدر قاینی

زهرا سادات صدر متولد تیر ۱۳۶۳ فارغ التحصیل کارشناسی آمار دانشگاه بیرجند است. که از سال ۱۳۹۵ با سپهر همراه شده و حسابدار سپهر است. خانم صدر به حسابداری و بازی با اعداد و همینطور صنایع دستی علاقه زیادی دارد.

شوکت مداح
شوکت مداح

شوکت مداح متولد اردیبهشت ۱۳۴۹ و فارغ التحصیل دیپلم انسانی است که از سال ۱۳۹۶ با سپهر همراه شده و تسهیلگر پروژه های تعاونی و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی است. خانم مداح به حوزه ی صنایع دستی و گردشگری علاقه ی زیادی دارد. ایشان یک دوره عضو شورای اسلامی روستای باراز نیز بوده اند.

محبوبه پارسایی
محبوبه پارسایی

محبوبه پارسایی متولد مرداد ۱۳۶۷ و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی است. که از سال ۱۳۹۶ با سپهر همراه شده و تسهیلگر بنیاد است. خانم پارسایی برای وقت آزاد خود تفریح و مطالعه ی کتاب را در اولویت دارد و نیز در بین پروژه های بنیاد به طرح اتاق کارآفرینی و پروژه پشتیبانی از […]