سید محمدعلی صدر قاینی
سید محمدعلی صدر قاینی

سید محمدعلی صدرقاینی متولد خرداد ۱۳۶۶ و دانشجوی دکتری مهندسی برق مخابرات از موسسین بنیاد سپهر است. آقای صدر فعالیت در سازمان های مردم نهاد را از سال ۱۳۸۴ و در انجمن دانشجویان و دانش آموختگان ابوالمفاخر شروع کرده است که در ادامه با همراهی سایر دوستان منجر به تاسیس بنیاد سپهر شده است.

مرجان ملائی سنگلجی
مرجان ملائی سنگلجی

مرجان ملائی متولد بهمن ۱۳۶۰ فارغ التحصیل کارشناسی بهداشت محیط و کارمند وزارت نفت است. خانم ملائی از سال ۱۳۹۲ با سپهر همراه شده و از اعضای هیات امنای بنیاد است.

سعیده لامعی رشتی
سعیده لامعی رشتی

سعیده لامعی رشتی متولد خرداد ۱۳۳۲ ،فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق و دبیر بازنشسته ی آموزش و پرورش است. خانم لامعی از سال ۱۳۹۲ با سپهر همراه شده و از اعضای هیات امنای بنیاد است.

حنیف نوحی
حنیف نوحی

حنیف نوحی متولد مهر ۱۳۵۸ و فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار و از اعضای هیات امنای بنیاد است. آقای نوحی در زمینه ی طراحی وب و برنامه نویسی نیز فعالیت دارد و از سال ۱۳۹۲ با سپهر همراه شده است.

سید ناصر نوربخش
سید ناصر نوربخش

ناصر نوربخش متولد خرداد ۱۳۶۴ و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی، از موسسین و نیز مدیرعامل بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر از سال ۱۳۸۹ است. آقای نوربخش به فعالیت در سازمان های مردم نهاد به صورت داوطلبی و موظفی علاقه داشته، و سابقه کار در پروژه های توانمندسازی و تسهیلگری را در کارنامه […]

حمیده لامعی رشتی
حمیده لامعی رشتی

حمیده لامعی رشتی متولد تیرماه ۱۳۲۸ و فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی است که از سال ۱۳۹۲ با سپهر همراه شده و از اعضای هیات مدیره ی بنیاد است. خانم لامعی از دغدغه مندان حوزه ی آموزش، زنان و جوانان است.

علی تقی زاده
علی تقی زاده

علی تقی زاده متولد فروردین ۱۳۶۷ و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی است که از موسسین بنیاد بوده و از سال ۱۳۸۹ با سپهر همراه است. آقای تقی زاده از اعضای هیات مدیره ی بنیاد است و در حال حاضر در اداره ی ورزش و جوانان شهرستان قاین مشغول به کار است. وی همچنین […]

حمید نوحی
حمید نوحی

حمید نوحی متولد اردیبهشت ۱۳۲۳ و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران است. و از سال ۱۳۹۲ با سپهر همراه شده و عضو هیات امنای بنیاد است. توسعه ی بوم آورد و معماری بومی از جمله علایق آقای نوحی هستند.