مطالب مرتبط با: گزارش عملکرد
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ منتشر شد
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ منتشر شد

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ بنیاد سپهر   خاک ما تشنه ی باریدن است ما سزاوار تقلای خودیم … شفافیت، تعهد ما به همه ذینفعان است و به رسم هر ساله خود را متعهد به ارائه گزارش عملکرد می دانیم. گزارش نتایج عملکرد بنیاد سپهر در سال ۱۴۰۱ تقدیم شما خوبان می شود. برای مرور گزارش […]